Польові культури

Сьогодні в Україні існує нагальна потреба кардинальних змін практики ведення сільського господарства, впровадження нових альтернативних технологій, особливо господарствам, які вже багато років застосовують технології інтенсивного вирощування.

Протягом останніх десятиліть інтенсивність хімічного, радіаційного та інших видів антропогенного впливу на навколишнє середовище значно збільшилась, що вкрай негативно відображається на здоров’ї людей. До того ж, кліматичні зміни вносять свої корективи та перед аграріями постають нові виклики та випробування, і як результат – повна або часткова деградація ґрунтів, хвороби і шкідники, підмерзання рослин весною та низькі запаси продуктивної вологи у ґрунті.

Застосування поліфункціональних біопрепаратів на основі Ефективних Мікроорганізмів® є найперспективнішим напрямом покращення агротехнологічних процесів вирощування польових культур, які забезпечують збереження родючості ґрунту, запобігання деградації ґрунтів, стійкості рослин до різного роду хвороб та шкідників, підвищення резистентності рослин до різних несприятливих зовнішніх факторів, покращення структурності ґрунту та його вологоутримуючих властивостей, отримання екологічно безпечної продукції рослинництва високої якості.

Препарати для застосування в Польові культури

Препарати/ Призначення ЕМ САД-ГОРОД ЕМ-5 БОКАШІ ЕМ-АГРО EM Super Cera Terra C EM Super Cera Ferment C (гранули)
Знезараження ґрунту + + + + +
Seed Processing + + +
Root Treatment + + + +
Foliar Treatment + +
Control and Prevention of Soil Acidification + + +
Processing to Extend the ShelfLife of Commercial Products + +
Disease and Pest Prevention Measures + +
Compositing + +
WordPress Data Table

Залишити відповідь