ЕМ-Україна > Багатофункціональність ЕМ-препаратів дозволяє вирішувати цілий ряд екологічних проблем


ЕМ-технологія у вирішенні екологічних проблем.
 
Багатофункціональність ЕМ-препаратів дозволяє вирішувати цілий ряд екологічних проблем.
 
ЕМ-технологія застосовується:
 
  • в очищенні водоймищ: усуває неприємний запах та мутність води, очищує воду та муловий осад від патогенної та умовно-патогенної мікрофлори, нафтопродуктів, зменшує рівень мулового осаду та протидіє заболочуваності водойми, унеможливлює цвітіння води, насичує воду киснем, створює сприятливі умови для розвитку флори і фауни водойми;
  • в очищенні промислових та господарсько-фекальних стоків: усуває неприємний запах, прискорює розкладання органічних решток, знищує патогенну та умовно-патогенну мікрофлору, збудників хвороб, паразитів та комах, зв'язує та утилізує осад, запобігає забрудненню грунтів та поверхневих вод, перетворює небезпечні відходи в органічні добрива;
  • в очищенні грунтів та водоймищ від нафтопродуктів: повне розкладання нефтопродуктів;
  • в переробці сміття та продуктів його розкладу: прискорює процес переробки сміття, усуває неприємний запах, нейтралізує шкідливу дію важких металів та інфільтрату, запобігає забрудненню поверхневих вод, зменшує концентрацію хлорметанових, бензольних та вуглецевих сполук, перетворює небезпечні відходи в органічні добрива;
  • у вирішенні загальних проблем населених пунктів, ЖКГ та побуті: очищує уражені грунти, усуває забруднення, нейтралізує шкідливу дію важких металів в атмосфері та вуличному пилу, знищує плісняву, грибки, запах вологості та комах у підвальних приміщеннях, утилізує залишки життєдіяльності людей та тварин, нормалізує загальний санітарний стан довкілля;
  • у вирішенні єкологічних проблем, пов'язаних з промисловим тваринництвом: усуває неприємний запах, запобігає накопиченню залишків життєдіяльності тварин та їх шкідливому впливу на довкілля, перетворює їх в органічні добрива, зменшує ризик розповсюдження хвороб та паразитів;
  • у відновлені лісів після вирубки та пожежі: прискорює процеси рекультивації грунтів, відновлення екосистеми грунту, створює природні умови для ефективного розвитку молодих насаджень.
 
 
 

Повернутися назад