» » ЕКОЛОГІЯ

ЕКОЛОГІЯ

Ефективні Мікроорганізми – це композиція корисних мікроорганізмів з пробіотичними та регенераційними властивостями, опрацьована професором Теруо Хіга з Японії. ЕМБІОАКТИВ є сучасним препаратом, що містить Ефективні Мікроорганізми™ та призначений до перетворення стічних осадів та інших комунальних відходів на безпечний органічний продукт.
СКЛАД: Молочнокислотні бактерії , фотосинтезуючі бактерії, сапрофітні бактерії, дріжджі, гриби та актинобактерії, вода.
ДІЯ: 
Мікроорганізми, що входять до складу суміші, були дібрані за принципом фізіологічної сумісності. Вони творять «співтовариство», котре гармонійно співіснує і ефективно взаємодіє на засаді синергії, що полегшує його виживання у різнорідних середовищах. Набір ферментів, внесених кожним зі штамів, уможливлює приязний до навколишнього середовища розклад органічних речовин. Ефективні Мікроорганізми™ успішно екстрагують мікроелементи, що містяться у мінералах, водночас перетворюючи їх на легкозасвоювані рослинами форми.
Результати використання ЕМ БІОАКТИВ:
 • Стабілізація стічних осадів, піску та крупного сміття. ЕМ™ започатковує приязний до середовища природній процес мікробіологічного розкладу органічних речовин, який триває і під час їх складування. У польських кліматичних умовах цей процес займає від трьох до п’яти місяців. Після процесу перетворення осад перебуває у стабільному стані – не підлягає процесам гниття, не виділяє неприємних запахів. Крупне сміття, піддане дії ЕМ БІОАКТИВ, можна легко піддати сортуванню, а відділена біологічна фракція не зашкодить природі.
 • Гігієнізація осадів та піску. Вона є наслідком застосування комплексу мікроорганізмів, котрі ефективно витісняють хвороботворні бактерії. Особливу роль у процесі гігієнізації відіграють молочнокислі бактерії, гриби та актинобактерії, котрі виробляють бактеріоцини.
 • При правильному застосуванні ЕМ БІОАКТИВ існує можливість відмови від гігієнізації осадів вапном.
 • Зменшення об’єму і маси осадів.
 • Ліквідація неприємних запахів, що супроводжують процеси утилізації осадів.
 • Підвищення довговічності каналізації завдяки уповільненню корозії труб.
 • ЗАСТОСУВАННЯ:
  • переробка осадів, як рідких, так і осушених,
 • стабілізація та гігієнізація осадів, крупного сміття та піску,
 • попередня обробка стоків у каналізації,
 • прочищення каналізаційних трубопроводів,
 • підтримка технологічних процесів у системах біологічног очищення стоків (усунення органічних сполук та сполук азоту),
 • регенерація дренажних систем відстійників та розсіюючих випускі очищених стічних вод.
 • Застосування ЕМБІОАКТИВ залежить від специфіки очисних споруд типу технології очищення стічних вод та якості осадів. Мож застосовуватися у промислових та прибудинкових очисни системах.
  Введення біопрепарату ЕМБІОАКТИВ до каналізаційної систем уможливлює запобігання процесам гниття у стічних водах т виникненню неприємних запахів шляхом зменшення виділенн газів. Цей метод не має нічого спільного із методами маскуванн запахів, дає тривалий ефект, але вимагає систематичного внесенн додаткових доз препарату.
  Завдяки високій активності ферментів препарату ЕМБІОАКТИВ, каналізаційній мережі відбувається розклад жирових осадів. До тог ж, наявність Ефективних Мікроорганізмів™ у стоках запобіга іржавінню металевих елементів завдяки утворенню на їх поверхн щільно прилягаючого шару, а також дозволяє запобігти забрудненню сіркою. Це дозволяє зберегти у чистоті та досконалому технічном стані каналізаційні системи та споруди, зменшити виитрати хімічни засобів та знизити експлуатаційні витрати.
  ЕМБІОАКТИВ є ефективним засобом розв‘язання сучасних проблем утилізації і переробки комунальних відходів та стічних вод.
  ЕМ є безпечними для людей, тварин і навколишнього середовища.
  dle
  6-10-2016, 11:37
  561 переглядів