» » ЕМ У РОСЛИННИЦТВІ

ЕМ У РОСЛИННИЦТВІ

ЗАСТОСУВАННЯ ОРИГІНАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У РОСЛИННИЦТВІ
Гумус є органічною речовиною, що виникає у ґрунті в ході біотичних і абіотичних процесів. Гумусові речовини в ґрунті постійно оновлюються, а про родючість ґрунтів свідчить не тільки абсолютний їх вміст, а й швидкість перетворень в межах органічної речовини. У ґрунті процес гуміфікації відбувається паралельно з процесами розкладання свіжої органічної матерії і паралельно з процесами розкладання самого гумусу. Динаміка процесів розкладання і гуміфікації є тісно пов’язаною з наявністю у ґрунті мікроорганізмів і залежить передусім від їхньої біологічної рівноваги. Мікроби беруть участь у наступних процесах, пов’язаних з виникненням гумусу: розкладанні свіжої органічної матерії і вироблення метаболітів, які є матеріалом для гумусних сполучень,виробленні біомаси,ферментативній підтримці процесів синтезу.
Органічні речовини, що входять до складу гумусу, це гумінові кислоти, фульвокислоти, гуміни та багато інших. Вони впливають на фізичні, хімічні та біологічні якості ґрунту значно більше, ніж інші складники ґрунтової маси, а саме:
-темне забарвлення слугує для інтенсивного поглинання сонячних променів, що впливає на покращення теплових властивостей ґрунту(гумусний ґрунт швидше нагрівається навесні).
-кальцій в поєднанні з сорбційним комплексом покращує структуру грудкуватого ґрунту.
-гумус у легких ґрунтах сприяє їх більшій щільності, а у важких ґрунтах – зниженню щільності.
Гумусні зв’язки – основне джерело енергії для мікроорганізмів і резервуар макро і мікроелементів, які вивільняються з них у процесів мінералізації. Вміст гумусних речовин у мінеральних ґрунтах є важливим показником їх родючості. Тому рекомендується систематичне дослідження ґрунту на вміст гумусу.
N, P, K, Ca, Mg, S – це основні мікроелементи, необхідні для життя, які можуть бути засвоєні з комплексу ґрунту тільки за допомогою мікробіологічних перетворень. У біомасі мікробів зберігається 5-25 кг С2О5 на один гектар шару орної землі. Популяції мікробів, що заселяють ґрунт, відновлюються багаторазово. При 10-разовій зміні популяції рослини отримують 50-250 кг С2О5 на 1 га. Сполуки калію в ґрунті стають швидко недоступними для рослин. Тільки обмінний калій, зв’язаний у сорбційному комплексі завдяки ґрунтовим організмам, може засвоюватися рослинами. Кальцій в поєднанні з сорбційним комплексом запобігає окисленню ґрунту. Тільки взаємодія кальцію з гумусними сполуками дає очікувані результати.
В іншому випадку кальцій втрачає свої властивості і значно обмежує засвоєння калію. Ефективні мікроорганізми ефективно і на тривалий час повертають ґрунту властивості, що зумовлюють його родючість та урожайність. Відродження ґрунту і його регенерація сприяє відновленню властивостей, що визначають засвоєння поживних складників у вигляді макро і мікроелементів. Ґрунт характеризується великою здатністю утримувати динамічну рівновагу свого фізикохимічного стану та біоценозу. Однак через перевищення певного порогу при інтенсивному і нерівномірному застосуванні спеціальних засобів для підвищення врожаю і проведення дій, що не враховують природні умови даного регіону, ця рівновага може бути знищена.

Сільське господарство для економічного і раціонального використання потенціалу мусить вестися згідно з природою, а не проти неї.
ЯК ДІЄ ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ®?

Наявність гумусу в ґрунті, рН, доступних для засвоєння форм азоту, фосфору, калію, магнію і мікроелементів є визначальною для родючості ґрунту. Завдяки застосуванню ефективних мікроорганізмів відбувається ефективне і тривале відновлення найважливіших параметрів ґрунту, що мають безпосередній вплив на зростання економічного ефекту.
Оригінальна ЕМ-технологія®  затримує гниття органічної матерії в ослабленому через інтенсивне використання ґрунті і заміщує їх процесами, що відповідають за процеси відбудови гумусу і стабілізації рН (розкислення) ґрунту, та поступово робить доступними для рослин потрібні їм субстанції в оптимальних формах і пропорціях (засвоювані форми азоту, фосфору, калію, магнію і мікроелементів). Завдяки наявності бактерії азотобактер стає можливим також збагачення ґрунту азотом подібно до метеликових рослин.
Одночасно з відновленням гумусного шару покращується структура ґрунту, і рослини краще переносять як посуху, так і довготривалі дощі. Вода краще всмоктується до гумусного ґрунту, який може прийняти набагато більше дощу. Після висихання на ґрунті не утворюється так звана шкаралупа. Корені розвиваються краще і можуть використовувати в міру потреби зарезервовану раніше воду, яка в деградованому ґрунті відсутня.
ЕМ- технологія не лише дозволяє відновити родючість деградованого ґрунту, а й зробити родючими ґрунти низького класу. Темп процесу створення родючого ґрунту при застосуванні оригінальної ЕМ-технології® залежить від способу удобрювання, інтенсивності обробки, клімату, відносин вологості і типу ґрунту.
Складний процес симбіозу рослин і ґрунтових мікроорганізмів отримує здатність до саморегуляції лише від певного рівня. Ґрунтознавці встановлюють нижню межу вмісту вуглецю на рівні біля 1 % (тобто вмісту гумусу на рівні біля 2 %). При такому рівні вуглецю в ґрунті азот отримує можливість використовуватися для росту рослин. Оптимальне регулювання починається від рівня близько 2,5 % вуглецю (близько 5 % гумусу).
Одночасно відношення вуглецю до азоту має становити між 7/1 та 10/1. На підставі весняної мінералізації може бути розрахована урожайність ґрунту. Типовий ґрунт, що містить бл. 1% вуглецю, можна назвати деградованим. Він містить в орному шарі бл. 3,5% т/га органічного азоту, з якого щороку мінералізується бл. 1-2%. Під час весняної мінералізації одержується 35-70 кг/га (N-NO3). Органічне удобрення може внести додатково бл. 40 кг азоту. У випадку озимої пшениці це обмежує її врожайність до 3-4 т/га. У продуктивному регенерованому ґрунті, який завжди слід відновлювати, вміст органічного азоту в поверхневому шарі (глибиною бл.10 см) становить навіть 19 т/га.
У період вегетації в ґрунті звільнюється мін. 300 кг/га азоту. Це є нижня межа при врожаї пшениці бл. 10 т/га. Такий ґрунт не потребує вже більше вапнування, оскільки сам є здатним утримувати потрібний рівень хімічної рівноваги. Загальновідомо, що натуральний процес відновлення родючості ґрунту може тривати багато років і є залежний від удобрювання, типу обробки і зміни посівних культур, а також від місцевого клімату, водних факторів, типу ґрунту і т.д. З цього виникає, що цей процес є довготривалим. Біологічне життя в ґрунті при його інтенсивній обробці і відсутності органічних добрив треба підтримувати за допомогою ефективних мікроорганізмів ЕМ ТМ. Якщо до органічної маси в ґрунті додаємо ефективні мікроорганізми, вони відразу починають домінувати над хвороботворними мікроорганізмами, що виявляє себе у ферментативному процесі розкладання і мінералізації.


ОБРОБКА ПОЛІВ
При застосуванні ефективних мікроорганізмів наступає загальне покращення фізичних, хімічних та біологічних параметрів ґрунту.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕМ-ТЕХНОЛОГІЇ® ОЗНАЧАЄ ОТРИМАННЯ БІЛЬШОГО ВРОЖАЮ КРАЩОЇ ЯКОСТІ ПРИ ЗМЕНШЕННІ ЗАТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО.
Технологія ЕМ ТМ це:
-зменшення розвитку грибкових хвороб і збільшення стійкості рослин до нападів шкідників;
-краще використання добрив і полегшення рослинам доступу до важко засвоюваних мінеральних сполук в ґрунті;
-легше агротехнічне лікування;
-підготовка досконалого стану для подальшої обробки;
-припинення процесу деградації й подальшого окислення ґрунту.
Цикл застосування ЕМ-технології:
1. Щеплення ґрунту ефективними мікроорганізмами є найважливішим заходом у застосуванні ЕМ-технології®.
Осінь або весна.
Метою осіннього вприскування препаратом ЕМ-AГРО та ЕМ-5 є впровадження мікроорганізмів до ґрунту і захист його від процесів гниття, що виникають при розкладі органічних решток (стебла, листя, опалі квіти чи корені). Ефективні мікроорганізми та екстракти з рослин, що містяться в ЕМ-5, охороняють рослини від шкідників. Вони також стимулююче впливають на рослини, підсилюючи їхню природню стійкість. Додавання препарату ЕМ-5 охороняє від розвитку патогенних грибів, що зберігаються у нерозкладеній органічній матерії весною,літом та осінню, становлячи потенційне джерело захворювань рослин.
Початкова доза ЕМ-АГРО у цьому внесенні складає, в залежності від кількості залишків, які хочемо змінити в гумусі, від 20л до 40л/га в мін. 200-250літрах води і від 1 до 3 літрів ЕМ-5 в залежності від інтенсивності дії грибкових хвороб. Перемішати з ґрунтом (наприклад, оранка). Початкова доза весняного обприскування складає 15л/га в мін.200літрів води і 0,8 літр ЕМ-5. Якщо осіннє внесення не було здійснене, то дозу збільшуємо до 20 літрів разом з від 1 до 2 літрів ЕМ-5 на гектар. Ця доза слугує щепленню ґрунту мікроорганізмами і блокуванню патогенів.
Якщо видно, що в ґрунті знаходиться багато нерозкладеної органічної матерії, тоді дозу ЕМ-АГРО можна збільшити додатково на 10 літрів. Внесення найкраще зробити, коли температура ґрунту перевищить 6 градусів за Цельсієм (найчастіше кінець березня – початок квітня). Перемішати з ґрунтом (наприклад, боронування). 

2. Стимулювання розвитку рослин, захист їх від грибків та шкідників – пізня весна, літо, рання осінь.
Під час свого зростання та дозрівання рослини постійно знаходяться під загрозою інфекцій та нападів шкідників. Для захисту високих врожаїв найвищої якості рекомендується виконання додаткових обприскувань ЕМ-АГРО та ЕМ-5 у пропорції 20 літрів до 1-2 літрів в мінімум 300 літрах води на гектар безпосередньо на рослину. Ефективні мікроорганізми та екстракти з рослин, що містяться у ЕМ-5, охороняють рослини від хвороб, а за особливо несприятливих умов пом’якшують їх перебіг. Вони також здійснюють на рослини стимулюючий вплив.

3. Завершення циклу, внесення підтримуючих доз – осінь після збору врожаю.
Беремо під увагу органічні рештки, що залишились на полі. Вносимо підтримуючі дози в кількості від 20 до 40 літрів на гектар в залежності від матерії, що буде розкладатися. В наступному циклі застосовуємо зменшені дози препарату.

ПРОТРУЮВАННЯ НАСІННЯ
Протруювання насіння збіжжя при використанні ЕМ  прискорює їх проростання і забезпечує вирівняні сходи. ЕМ  унеможливлює розвиток хвороботворних бактерій. Це забезпечує правильний розвиток кореневої системи і сильні здорові рослини. Треба перемішати 100грам ЕМ- АГРО з 10 літрами води цим робочим розчином обробити 1 тону насіння. Насіння слід висіяти не пізніше за 24 години після протруювання.

ЗБІЖЖЯ ОЗИМЕ
Зразу після збирання попередника, де використовується подрібнення рослинних решток, проводиться обробіток ґрунту ЕМ-АГРО в дозі 15 л/га. 
Через 14 діб вносять ЕМ-бокаші в кількості 150 кг/га, але за тиждень до висіву посівного матеріалу. У випадку, якщо як попередник використовується чорний пар, спочатку вноситься ЕМ-бокаші в кількості 200кг/га під дискування ґрунту, а потім через 14 діб вноситься ЕМ АГРО – 25 л/га. розчинити у 200л-250л води нехлорованої. Обробка посівного матеріалу розчином ЕМ АГРО проводиться в пропорції 100мл+10л води на 1 тонну насіння ( Вода нехлорована ). Обробляється зерно цим розчином методом занурення або безперервно розпилюється на зерно, або обробляється в протруюючих машинах. Норма витрати 10-20 л/т робочого розчину (100-200 мл/т ЕМ АГРО) та в той же день висівається.
При настанні фази 3-4 листків зернових культур (початок кущіння) вноситься ЕМ АГРО в дозі 5 л/га, розчинити у 200л-250л води.  Весною через 7-14 діб після настання +10оС повітря та фізичної стиглості ґрунту (ранньовесняного боронування, закриття вологи) в ІІІ-ІV этап органогенеза (фазу кущіння, початку вихода в трубку) вноситься ЕМ-АГРО в дозі 5 л/га. розчинити у 200л-250л води нехлорованої. При потребі, якщо прогнозується поява шкідників і хвороб, проводиться обробка посівів ЕМ-5 в дозі 0.8 л/га+5л/га ЕМ АГРО розчинити у 200л-250л води нехлорованої. Препарати вносять ввечері, вранці або похмурі прохолодні дні. ЕМ-АГРО потрібно вносити по росі або перед дощем.

ЗБІЖЖЯ ЯРЕ
Влітку або восени зразу після збирання попередника, де використовується подрібнення рослинних решток, проводиться обробіток ґрунту ЕМ-АГРО в дозі 15 л/га. в 200літрів води нехлорованоі Через 7 діб вносять ЕМ-бокаші в кількості 150 кг/га. Обробка посівного матеріалу розчином ЕМ-АГРО проводиться в пропорції 100мл+10л води на 1 тонну насіння. Обробляється зерно цим розчином методом занурення або безперервно розпилюється на зерно, або обробляється в протруюючих машинах. Норма витрати 10-20 л/т робочого розчину (100-200 мл/т ЕМ АГРО) та в той же день висівається. При настанні фази 3-4 листків зернових культур (початок кущіння ярих зернових) вноситься ЕМ-АГРО в дозі 5 л/га, але при температурі повітря не нижче +10оС. Через 7-14 діб проводиться повторний обробіток посівів (повна фаза кущіння – виход у трубку) ЕМ-АГРО дозою 5 л/га.
При потребі, якщо прогнозується поява шкідників і хвороб, проводиться обробка посівів ЕМ-5 в дозі 0,8 л/га+5л/Га ЕМ-АГРО. Препарати вносять ввечері, рано вранці або похмурі прохолодні дні. ЕМ-АГРО потрібно вносити по росі або перед дощем. Попадання прямих сонячних променів псує препарат.
 

КАРТОПЛЯ
Початкова доза на 1 га/рік складає 40л (60л у першому році) ЕМ-АГРО та, за бажанням, 3л (4л у першому році) ЕМ-5. Рекомендується протруювання саджанців шляхом занурення або обприскування в скриньках розчином 10% ЕМ АГРО з 2л/100 кг.
1 обприскування: підготовка поля до вирощування картоплі весною, обприскування на ґрунті і перемішування. Дози: 15л ЕМ АГРО + 2л ЕМ-5 в мінімум 200-250л води на гектар.
2 обприскування: 10днів після сходів. 5л ЕМ-АГРО + 1л ЕМ-5.
3 обприскування: перед підгортанням картоплі картопляним листям 5л ЕМ АГРО + 1л ЕМ-5.
4 обприскування: після збору на рештки. 15л ЕМ-АГРО + 2л ЕМ-5.
Додавання препарату ЕМ-5 зберігає рослини від росту патогенних грибів і відлякує шкідників, ефективно діє на зменшення колорадського жука. В залежності від можливих загроз, таких як довготривалі дощі або зливи, що відбуваються раз на кілька днів, виконуємо додаткові внесення, такі як в обприскуванні 3 (10л ЕМ АГРО + 2л ЕМ-5). У випадку, коли розклад хімічних обприскувань не дозволяє використання ефективних мікроорганізмів у вегетативний період, потрібно збільшити весняне обприскування перед посадкою до кількості 40-60 л/га.

ЦУКРОВІ БУРЯКИ
Завдяки застосуванню технології ЕМ ТМ корені буряків є дорідними і становлять чудовий продукт для продажу, зважаючи на високий вміст цукру. Початкова доза на 1 га/рік складає 15л (25л у першому році) ЕМ АГРО та, 4л ЕМ-5. Перший раз вносимо препарат весною перед сівбою або після неї. Дози: 10л ЕМ АГРО + 1л ЕМ-5 в мінімум 200-250л води. Друге внесення виконуємо після збору і перемішуємо з землею (наприклад, оранка). Дози: 10л ЕМ-АГРО + 1л ЕМ-5 в мінімум 200л води. Додавання препарату ЕМ-5 охороняє рослини від розвитку патогенних грибів і відлякує шкідників, ефективно діє на обмеження нематода. Подані вище дози препарату можна поділити і замість 2 разів виконати їх внесення 3-4 рази, що сприятиме більшій стійкості цукрових буряків до хвороб і шкідників.  На деградованих полях початкову річну дозу ЕМ-АГРО треба збільшити до 30 л/га.
 

 
КОРМОВІ ТРАВИ
 
Для кормових трав застосовуємо ЕМ  найкраще після дощу або перед очікуваним дощем. Можна також застосовувати велику кількість води на гектар. Волога основа полегшує ефективним мікроорганізмам проникання до ґрунту. Трава інтенсивніше росте і може дати на один покіс сіна більше. Після кожного скошування але не меньше ніж через 7-8 днів , щоб препарат не спрацював як деструктор.
 
 
 
 РОЗСАДА
 
 Завдяки застосуванню ЕМ отримуємо добре укорінену розсаду, яка дуже добре приймається навіть у несприятливих умовах. Розпочинаєм застосування препарату ЕМ-АГРО, коли розсада має три листа. 1%-м розчином препарату ЕМ-АГРО зрошуємо (0,1 літру препарату ЕМ-АГРО на 10 літрів води) ростки в пропорції 10 літрів розчину на 10 м2 розсади. Рекомендується поливання чистою водою, щоб розчин проникнув глибше. У період вирощування розсади такий захід повторюємо 5 разів. Останнього разу поливаємо розсаду в день посадки. Додаємо до 10 літрів розчину ЕМ АГРО 100мл ЕМ-5. Не поливаємо водою. Після висадки в полі перший обробіток проводимо на 7-10 день в кількості 10 л ЕМ-АГРО + 250л води.
ҐРУНТ
Початкова доза на 1 га/рік складає 25л (30л у першому році) ЕМ-АГРО та, за бажанням, 4л (6л у першому році) ЕМ-5. Перший раз вносимо препарат весною перед сівбою або після неї. Дози: 10л ЕМ АГРО + 2л ЕМ-5 в мінімум 250л води (20л у першому році). Останнє внесення виконуємо після збору на подрібнені рештки і перемішуємо з землею (наприклад, оранка). Дози: 15л ЕМ АГРО + 2л ЕМ-5 в мінімум 250л води. Додавання препарату ЕМ-5 охороняє рослини від розвитку патогенних грибів і відлякує шкідників, ефективно діє на обмеження нематода. В залежності від можливих загроз, таких як довготривалі дощі або зливи, що відбуваються раз на кілька днів, виконуємо додаткові внесення (10л ЕМ АГРО + 1л ЕМ5-). На деградованих полях початкову річну дозу треба збільшити до 30 літрів. Комплексне застосування ЕМ-технології дозволяє без шкоди для врожаю вирощувати тютюн наступного року на тій самій ділянці.
ПІСЛЯЖНИВНІ РЕШТКИ
Усі залишки після збирання рослин становлять досконале добриво для більшої родючості ґрунту. Однак неминучим є розклад в процесі ферментації, дякуючи якому органічна матерія у вигляді мінеральних складових потрапляє до рослин. Ефективні мікроорганізми, застосовані на стерню, потяту солому, або рештки по копанню картоплі, починають процес ферментації. ЕМ-АГРО в кількості 15-20л/га застосовуємо у вигляді обприскування перед післяжнивними роботами, наприклад, культивування, очищення.
Ферментована органічна матерія, що не є джерелом хвороб для наступних рослин, становить досконалу основу в процесі відбудови гумусу в ґрунті. Високий вміст гумусу в ґрунті надає йому чудові буферні якості. Він легко поглинає воду, накопичує її і протидіє потраплянню до рослин важких металів. Це має особливе значення для вирощування овочів, де товар перевіряється під цим кутом зору. Рослинні захворювання дуже добре долає препарат ЕМ-5, який можна застосовувати в поєднанні з ЕМ АГРО. ЕМ-5 застосовуємо в формі обприскування в кількості 2-5 літрів на гектар в поєднанні з ЕМ АГРО.

ПОЖНИВНІ ПРОМІЖНІ КУЛЬТУРИ
Початкова доза на 1 га/рік складає 20л ЕМ-АГРО та, за бажанням, 3л ЕМ-5. Перший раз вносимо препарат весною. Дози: 20л ЕМ-А + 2л ЕМ5- в мінімум 400л води. Друге внесення виконуємо після оранки на подрібнені рослини. Дози: 20л ЕМ-А + 2л ЕМ-5 в мінімум 250л води. Додавання препарату ЕМ-5 дозволяє усунути з ґрунту грибкові хвороби і відлякує шкідників. На сильно деградованих полях початкову річну дозу ЕМ АГРО треба збільшити до 40 літрів щорічно. Отримуємо чудову ділянку для наступних посівів. Ґрунт регенерується.


ЧОРНИЦЯ
Початкова доза на 1 га/рік становить 20л (40л у першому році) ЕМ САД-ГОРОД та, за бажанням, 2 л (4 л у першому році) ЕМ5. Перший раз вносимо препарат весною. Дози: 20л ЕМ САД-ГОРОД + 2л ЕМ-5 в мінімум 200л. Потрібно обприскувати також міжряддя. Друге внесення виконуємо восени після збору плодів. Дози: 20л ЕМ САД-ГОРОД + 2л ЕМ-5 в мінімум 200-250л води. Додавання препарату ЕМ-5 дозволяє усунути з ґрунту грибкові хвороби і відлякує шкідників. У залежності від можливих уражень хворобами або шкідниками що 2 тижні виконуємо додаткові захисні обприскування (10л ЕМ САД-ГОРОД + 1л ЕМ-5). На сильно деградованих полях початкову річну дозу ЕМ САД-ГОРОД треба збільшити до 60 літрів на Га щорічно. На ново закладених плантаціях чорниці, якщо Рн ґрунту є занадто високим, можна домішувати у рядки препарат EM-Bokashi до моменту зниження Рн ґрунту до оптимального для чорниці рівня.
 

 
ПОЛУНИЦЯ
СТВОРЕННЯ ПЛАНТАЦІЙ
При підготовці ґрунту для плантацій слід проводити обприскування ЕМ САД-ГОРОД 20л на 1га в 200л води і перемішати з землею. Для досягнення оптимальних результатів це обприскування проводиться за 2 тижні до посадки. Саджанці клубники протруювати 10% розчином ЕМ САД-ГОРОД шляхом замочування. 
ДОГЛЯД ЗА ПЛАНТАЦІЄЮ
У період вегетації повторити обприскування мінімум два рази 10л ЕМ САД-ГОРОД та 2л EM-5 захисту від сірої плісняви. Не проводити обприскування рослин в період повного цвітіння і повної зрілості плодів. Ефективні мікроорганізми ЕМ ТМ дозволяють отримувати продукти набагато кращих смакових властивостей, ніж за традиційною технологією вирощування. У разі умов, що сприяють розвитку захворювань, слід використовувати додаткові дози препарату ЕМ.

ТРАВИ (майоран, лимон, ромашка, чебрець, валеріана, шавлія, звіробій, м'ята та ін.)
Початкова доза препарату ЕМ САД-ГОРОД становить 15л та, 5л ЕМ-5 на 1 га.
1 обприскування: початкова доза ЕМ САД-ГОРОД становить 15л на гектар в мінімум 200-250л води та, від 1 до 4 літрів ЕМ-5, в залежності від інтенсивності проявів захворювань у попередні роки. Захід найкраще виконати перед сівбою або посадкою, коли температура ґрунту перевищить 5 градусів за Цельсієм (найчастіше від кінця березня до кінця квітня). Слід перемішати з ґрунтом (наприклад, боронування).
2 обприскування: для забезпечення високої якості врожаю рекомендуємо додаткові обприскування препаратом ЕМ САД-ГОРОД та ЕМ-5 у пропорції 5л ЕМ САД-ГОРОД на 1л ЕМ-5 в мінімум 200-250л на гектар безпосередньо на рослини.
3 обприскування: на органічні рештки (листя, стебла, коріння), що залишились після збирання, у кількості до 10 літрів на гектар в залежності від кількості матерії, що підлягає розкладу.


КАПУСТА, БРОКОЛІ, КОЛЬОРОВА КАПУСТА

 У вирощуванні капустяних культур треба особливу увагу звернути на підготовку розсади. Розсаду протягом періоду росту поливаємо 5 разів 1%-м 

розчином препарату ЕМ САД-ГОРОД (1 літр розчину на 1 м2). Перед висадкою до останнього поливу додаємо ЕМ-5 в кількості 100мл на 10л робочої рідини. Розсаду висаджуємо в поле, підготовлене обприскуванням 20л ЕМ САД-ГОРОД на гектар в 200л води. Під час вегетаційного періоду обприскування повторюємо двічі препаратом ЕМ САД-ГОРОД 10л +1л ЕМ-5 з метою зміцнення природної стійкості рослин  і захисту від шкідників та грибкових хвороб. Рекомендується додаткове обприскування після збирання на ґрунті в кількості 15л ЕМ САД-ГОРОД + 2л ЕМ-5  л на гектар. При застосування повної  технології ЕМ можна вирощувати ті самі сорти (захист від капустяної кили).

 

  

ЦИБУЛЯ ТА ЧАСНИК

Початкова доза на 1 га/рік  становить 20л (до40л у першому році) препарату ЕМ САД-ГОРОД та, за бажанням, 2л (4л у першому році) препарату ЕМ-5. Насіння протруювати  безпосередньо перед посівом препаратом ЕМ САД-ГОРОД (0,2л  +10л. води на 1000кг насіння.) Перша обробка

проводиться на ґрунті по закінченні заморозків, зазвичай з кінця березня до кінця травня. Дозування: 20л  ЕМ САД-ГОРОД + 2л ЕМ-5 в мінімум 200л води.  

Друга процедура виконується після збору врожаю в на подрібнені залишки і перемішується з землею (наприклад, оранка). Дозування: 2 л  ЕМ САД-ГОРОД + за бажанням, 2л ЕМ-5 у мінімум 200л води. У разі несприятливих погодних умов, що сприяють виникненню грибкових захворювань

протягом вегетаційного періоду треба зробити додаткові 10л обприскування ЕМ САД-ГОРОД + 2л ЕМ-5 на гектар.

 

 

 

dle
4-10-2016, 18:33
2937 переглядів
  
КОМЕНТАРІ
1